Mitsuyo Maeda

‹ Return to Kosen Judo vs. BJJ

Mitsuyo Maeda, Father of Brazilian Jiu Jitsu

Mitsuyo Maeda, Father of Brazilian Jiu Jitsu

Leave a comment: